1. nagroda w konkursie ETERNIT w Berlinie | Niemcy