Artykuł naukowy w ILUZJE W ARCHITEKTURZE opublikowany w monografii „Wnętrze architektoniczne i urbanistyczne a światło” | WST Katowice