Artykuł o autorskiej koncepcji BILDENDE BAUTEN w renomowanym niemieckiem czasopiśmie architektonicznycm DBZ