Artykuł w amerykańskiej książce GREEN ARCHITECTURE