Artykuł w książce MEHRWERT GENERALPLANUNG | Niemcy