Artykuł w niemieckiej książce DESIGN EDUCATES AWARDS 2020