Budynek 3E | ENERGY-ECOLOGY-EDUCATION dla Wydziału Inżynierii Srodowiska Politechniki Wrocławskiej