Uczestnik wystawy przeglądu architektury śląskich architektów SPAW 2015-2019 w Katowicach

Kurator i członek jury międzynarodowego konkursu DESIGN EDUCATES AWARDS 2020

Wykład gościnny na ARCHIKURSIE w Katowicach

Uczestnik paneli dyskusyjnych na 4DESIGN DAYS w Katowicach

Gościnny wykładowca na Politechnice Warszawskiej

Członek jury w międzynaraodowym konkursie DESIGN EDUCATES AWARDS 2019

Projekty wystawiane na targach BAU 2019 w Monachium

Inicjator i kurator wydarzenie ARCHITECTURE IN FOYER z ceremonią wręczenia nagród DESIGN THAT EDUCATES AWARDS 2019 w Campusie Solarlux w Melle | Niemcy

Uczestnik konferencji PIEKNO W ARCHITEKTURZE w Nysie

Członek zespołu sędziowskiego w ogólnoposkim konkursie SZTUKI ARCHITEKTURY 2018

Juror w międzynarodowym konkursie Laka Competition ’18 ARCHIETECTURE THAT REACTS

Prelegent na 4DESIGN DAYS 2018 w Katowicach