Członek jury w międzynaraodowym konkursie DESIGN EDUCATES AWARDS 2019