Członek zespołu sędziów w konkursie POLSKA ARCHITEKTURA XXL portalu Sztuka Architektury