Członek zespołu sędziów w konkursie SZTUKA ARCHITEKTURY