Członek zespołu sędziowskiego w ogólnoposkim konkursie SZTUKI ARCHITEKTURY 2018