Dająca się ponownie wykorzystać fotowoltaiczna struktura INFINITY na CIIE Expo w Szanghaju | Chiny

fot. AVANCIS CNBM

Rzeźna ma docelowo służyć jako atrakcja w parku miejsckim