Nagroda Ministerstwa Infrastruktury za pracę doktorską „Tendencje rozwojowe architektury solarnej na przykładzie realizaji w Niemczech” – Warszawa