NAGRODA w kategorii NAJLEPSZA KONCEPCJA ZROWNOWAONA w konkursie Polish Green Building Council za budynek edukacyjno-badawczy 3E Wydziału Inżynierii Srodowiska Politechniki Wrocławskiej