Numer 35 w światowym rankingu DAC World’s Leading Designers w kategorii Architecture Building and Structure