Obszerna publikacja projektu w czasopiśmie ECO KUCA | Serbia