Obszerna publikacja projektu w czasopiśmie GREEN 2 | Polska