Obszerna publikacja projektu w niemieckim czasopiśmie A+D