Obszerna publikacja projetku w miądzynarodowym czasopiśmie INPIRATIONS