Obszerna publikacja w oparciu o projekt Dom Ekologiczny w książce AS3 Architettzra Sostenible | Włochy