Otwarty wykład o własnym dorobku w Stowarzyszeniu Architektów Polskich w Katowicach