Projekt opublikowany w amerykańskiej książce NEW INTERNATIONAL ARCHITECTURE . Global Design + Urbanism XX | USA