Projekt przedstawiony w książce 1000 x EUROPEAN ARCHITECTURE | Niemcy