Projekt publikowany w greckim czasopiśmie BUILDING GREEN