Przewodniczący jury konkursowego ARCHITEKTURA ENERGOAKTYWNA na Politechnice Wrocławskiej