Publikacja naukowa w CZASOPISMIE TECHNICZNYM Politechniki Krakowskiej