Publikacja projektu i wypowiedzi w czasopiśmie FOCUS