Publikacja projektu w bułgarskim czasopiśmie КЪЩАТА