Publikacja projektu w książce ARCHITECTURE OF CHANGE 2 | Niemcy