Publikacja projektu w książce DEKALOG DOBREJ PRZESTRZENI