Publikacja projektu w książce SMALL ECO HOUSES | Hiszpania