Publikacja projektu w książce wydawnictwa CALLWEY – GRÜNE HÄUSER | Niemcy

7