Publikacja projektu w niemieckim czasopiśmie ENERGIESPAREN