Publikacja w czasopiśmie KONSEPT PROJELER | Turcja