Publikacja w książce GLOBAL ARCHITECTURE PRACTICE |Chiny