Publikacja zwycięzkiego projektu w niemieckim czasopiśmie CAPITAL