Recenzja autorskiej książki BILDEND BAUTEN w niemieckim czasopiśmie architektonicznym AIT