SREBRNA nagroda w światowym konkursie A’DESIGN we Włoszechy