Uczestnik międzynarodowej wystawy UIA 2011 Tokyo DESIGN 2050 | Japonia