Uczestnik wystawy przeglądu architektury śląskich architektów SPAW 2015-2019 w Katowicach