Wykład autorski na Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach