Wykłady gościnne w ramach studiów podyplomowych na Politechnice Krakowskiej