Wypowiedź w czasopiśmie ARCHITECTUREAL RECORD | USA