Wystawa prac własnych na Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach