Wzmianka w niemieckim czasopiśmie architektonicznym AIT