Zaplecze piłkarskie w Czarkowie – finalista w ogólnopolskim konkursie ZYCIE W ARCHIETKTURZE