Zaproszony uczestnik międzynarodowych warsztatów AIT w Andaluzji