Zaproszony uczestnik warsztatów AIT – Vitrulan w Islandii