Zaproszony uczestnik warsztatów projektowych ATI – OFFICE PLATFORM w Neapolu | Włochy